Poradenská linka STAGE 5: 605 319 926

Pomáháme předcházet lidským pádům způsobeným závislostmi.

Zdraví člověka a bezpečí společnosti jsou pro nás prioritou.

Pomáháme předcházet lidským pádům způsobeným závislostmi.

Zdraví člověka a bezpečí společnosti jsou pro nás prioritou.

Pomáháme předcházet lidským pádům způsobeným závislostmi.

Zdraví člověka a bezpečí společnosti jsou pro nás prioritou.

 

 

 

 

NAŠE PROGRAMY


pro ochranu zdraví uživatelů drog, jejich rodin i veřejnosti

Kontaktní centrum STAGE 5

Kontaktní centrum

Kontaktní centrum STAGE 5

Kontaktní a poradenské centrum nejen pro injekční uživatele drog, ale také pro experimentátory a jejich příbuzné a blízké.

Více info…

Terénní program

Terénní program pro injekční uživatele drog na území hl. m. Prahy. Prevence infekcí a základní sociálně právní poradenství.

Více info…

Pracovní resocializace uživatelů návykových látek

 

Kontejnery pro bezpečnou likvidaci injekčních stříkaček na území hl.města Prahy. Svoz tohoto odpadu zajišťují aktivní uživatelé drog v rámci pracovní resocializace.

Více info…

Automaty na stříkačky

Prodejní automaty sloužící k distribuci sterilního zdravotnického materiálu. Nachází se v Kolíně a Strakonicích.

Více info…

Osvěta a poradenství

Poradenství a osvěta v oblasti závislostí, pro laickou i odbornou veřejnost. Pracujeme s dětmi, dospívajícími i dospělými.

Více info…

Snižování rizik na akcích

PARTYHARMreduction je terénní služba poskytována na hudebních festivalech. Jejím cílem je pomoci udělat párty bezpečnější.

Více info…

Ambulantní služby Progressive

CS foto ilustrační

V programu Ambulantní služby Progressive pracujeme s klienty zejména formou Case managementu, nabízíme klientům doprovázení v jejich přirozeném prostředí, koordinaci využívání dalších služeb a podporu ve využívání dostupných zdrojů.

Více info…

Z ČEHO VYCHÁZÍME

HARM REDUCTION

„…přístupy snižování či minimalizace poškození způsobených drogami u osob, kteří v současnosti drogy užívají a nejsou motivováni k tomu, aby užívání zanechali….“
www.drogy-info.cz

PUBLIC HEALTH

„Přístup zaměřený na ochranu a podporu zdraví ve společnosti. Vychází z pojetí zdraví jako veřejného statku. V oblasti zneužívání drog se zaměřuje na prevenci šíření HIV a virů hepatitidy B a C nesterilním injekčním užíváním a nechráněným pohlavním stykem.“
www.drogy-info.cz

NAŠE HODNOTY
  • Pomáhat druhým nám dává smysl.
  • Lidská práva jsou nedělitelná. Platí i pro lidi na okraji společnosti.
  • Věříme, že pomoc lidem se závislostmi se společnosti vyplácí.
  • Věříme, že i závislí lidé mohou být pro společnost přínosem.
DROGY A SVĚT
  • Drogy tu byly, jsou a budou.
  • Nezavíráme oči před tímto faktem.
  • Pomáháme těm, co se chtějí závislosti zbavit i těm, kteří s ní chtějí žít.

Naše kontejnery na nebezpečný odpad lze nalézt také v aplikaci Kam s ním. Tato aplikace byla spuštěna na začátku roku 2020, obsahuje místa pro nejčastější druhy odpadů (prozatím pro Prahu a Brno, postupně budou přibývat další města a sběrná místa). Kromě našich Fixpointů, jsou v mapě také kontaktní centra, kam lze použitý injekční materiál odevzdat.

Jak nám můžete pomoci s GIVT.cz?

Vyberte e-shop a naší organizaci.

Klikněte na „Zahájit nákup“.

Nakupte jak jste zvyklí.

Část vaší útraty půjde na PROGRESSIVE!

Nezaplatíte ani korunu navíc.

Pomáhejte nám při běžných nákupech na internetu

Nezaplatíte ani korunu navíc

Děkujeme všem, co už nám pomáhají!

 

PRAHA 2PRAHA 3PRAHA 4PRAHA 5PRAHA 7PRAHA 8PRAHA 10

NROSMZČRRVKPPMPSVČeská spořitelna

PRAHAPOTEX

 

Naše organizace je prostřednictvím služeb STAGE 5 a NO BIAHAZARD zapojena do projektu „Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován na území hl. města Prahy a zapojí se do něj 24 nízkoprahových soc. služeb.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost

 

 

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost. Od 1.2.2021 mají naší klienti možnost čerpat psychiatrické služby díky spolupráci s Cepsymed, s.r.o. v rámci společného projektu Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné reg. č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217

 

Kde nás najdete?


Všechna naše pracoviště najdete v Praze!

Žitná 51

– VEDENÍ ORGANIZACE
NO BIOHAZARD
PARTYHARMreduction
CROSSOVER
NONSTOP 24

  284 811 328

Mahenova 4

STAGE 5
FIXPOINT – detašované pracoviště na Janáčkově nábřeží 43, Praha 5

PO, ST, ČT, PÁ 10 – 18 h.
ÚT 13 – 18 h.

  257 217 871

Hálkova 1

AMBULANTNÍ SLUŽBY PROGRESSIVE

PO – PÁ: 9 – 17 h.

   728 414 312

Kancelář organizace - Progressive o.p.s

Žitná 51

– VEDENÍ ORGANZACE
– NO BIOHAZARD
– FIXPOINT
– CROSSOVER
– NONSTOP 24

  284 811 328

Kontaktní centrum STAGE 5

Mahenova 4

PO, ST, ČT, PÁ 10 – 18 h.
ÚT 13 – 18 h.

  257 217 871

Case management

Hálkova 1,  Praha 2

Po – Pá: 9:00 – 17:00     728 414 312