x Zavřít

Služby pro Děti, mládež, rodinu

Předškolní diagnostika

Připravenost pro školu je taková úroveň vývoje dítěte, kdy je schopné se bez obtíží zařadit do výchovně vzdělávacího procesu po stránce tělesné, duševní, citové a sociální. Dítě by se mělo současně do školy těšit.

číst více

Poradenské centrum

Poradenské centrum pro děti, mládež a rodinu

Poradenské centrum pro děti, mládež a rodinu vzniklo v roce 2008 a svoji činnost zaměřilo na děti předškolního věku, jejich rodiče a pedagogy mateřských škol s cílem doplnit chybějící služby v rámci komplexní péče o tuto cílovou skupinu. Konkrétně byl vytvořen diagnostický test MaTeRS mapující připravenost pro školu.

číst více

Kontaktní centrum

Kontaktní a poradenské centrum závislostí v hl. m. Praze.

Kontaktní a poradenské centrum pro uživatele drog zahrnuje výměnný program, kontaktní práci, pitný režim a hygienický servis, sociální práci, základní zdravotní ošetření, asistenci do zařízení následné péče, poradenství, motivační rozhovory apod. Mezi další nabízené služby patří poradenství pro rodiče a blízké osoby experimentátorů a uživatelů drog, a dále indikované preventivní programy pro žáky ZŠ a studenty SŠ.

číst více

CrossOver

Poradenství a osvěta v oblasti závislostí pro laickou i odbornou veřejnost. Pracujeme s dětmi, dospívajícími i dospělými.

Více info →

Fixpoint

Získání nebo obnovení pracovních návyků a znovuzakotvení ve společnosti pro aktivní uživatele drog. Zaměstnanci likvidují infekční odpad.

Více info →

NO BIOHAZARD

Terénní program pro injekční uživatele drog na území hl. m. Prahy. Prevence infekcí a základní sociálně právní poradenství.

Více info →
 

Lepší místo

Společnost Progressive, o.p.s., se loni stala součástí ojedinělého interaktivního projektu pro sběr inječních stříkaček.

Více info →

STAGE 5

Kontaktní a poradenské centrum nejen pro injekční uživatele drog, ale také pro experimentátory a jejich příbuzné a blízké.

Více info →

NON STOP 24

prodejní automaty sloužící k distribuci steriního zdravotnického materiálu. Nachází se v Plzni, Kolíně a Strakonicích.

Více info →
 

 
 
 
 

Bezpečné prázdniny 2016

Stejně jako v minulých letech pořádala i letos městská část Praha 7 akci s názvem Bezpečné prázdniny, zaměřenou především na žáky 1. stupně základních škol a na prevenci nebezpečných situací, jímž mohou být děti vystaveny právě během období letních prázdnin.

číst více »

 
 
 
 

ČAS o FIXPOINTu

Česká asociace streetwork u příležitosti zřízení nové pracovní skupiny pro nízkoprahové zaměstnávání zmiňuje kromě jiných zařízení také náš program FIXPOINT zaměřený na instalaci bezpečnostních kontejnerů a pracovní resocializaci uživatelů návykových látek. číst více »

 

#jehla v Pětce

Únorové vydání časopisu městské části Praha 5 s názvem Pětka píše o spolupráci společnosti PROGRESSIVE, o.p.s., a Odboru bezpečnostního a prevence krminality v rámci projektu Lepší místo. Přečtěte si o něm více!

číst více »