Poradenská linka STAGE 5: 605 319 926

Ambulantní služby Progressive

Hálkova 1,  Praha 2  
Detašované pracoviště:
Žalanského 68/54, Praha 6 – Řepy

miroslav.giljan@progressive-os.cz 

Po – Pá: 9:00 – 17:00 

Práce s klienty probíhá zpravidla terénní formou

Na úvodní konzultaci je potřeba se objednat

 

Kontakt pro příjem klientů do programu:

Mgr. Simona Smetanová

simona.smetanova@progressive-os.cz  

 CO NABÍZÍME


Ambulantní služby Progressive jsou registrovanou sociální službou – odborné sociální poradenství. Možnost využít naše služby nabízíme jak aktivním uživatelům návykových látek, tak klientům v substituční léčbě, nebo rovněž abstinujícím klientům. Konkrétní podoba čerpané služby je závislá na potřebách klienta a vzájemné dohodě mezi ním a Ambulantními službami Progressive.

Od 1.2.2021 mají naší klienti možnost čerpat psychiatrické služby díky spolupráci s Cepsymed, s.r.o. v rámci společného projektu Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné reg. č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217

V rámci našeho programu nabízíme klientům služby ve třech základních formách

Individuální poradenství

 • adiktologické poradenství
 • sociální poradenství
 • psychoterapeutické konzultace

Podpůrná skupina

 • otevřená „nenároková“ skupina
 • od klientů není vyžadovaná abstinence
 • slouží ke sdílení úspěchů, neúspěchů, zážitků, svojí životní situace atd.
 • probíhá 1 × do týdne v odpoledních hodinách

Program Case management
Je vhodný pro klienty, kteří:

 • dlouhodobě neprofitují ve standartním léčebném systému
 • absolvovali už několik pokusů o léčbu
 • souběžně se potýkají s více problémy v různých oblastech života
 • mají duální diagnózu

V rámci programu CM nabízíme:

 • propojení klienta s dalšími vhodnými službami
 • asistenci a doprovod na úřady a do institucí
 • pomoc při vyřizování praktických záležitostí
  – bydlení, zdravotní péče a jiné
 • odborné poradenství, spolupráci v hledání motivace
 • podporu při nacházení „zdravého“ způsobu trávení volného času
 • možnost setkávání se jak v našem zařízení, tak i v jiném prostředí
 • zaměření se komplexně na klientovu životní situaci (nikoli pouze na problematiku užívání návykových látek)
 • prosazování zájmů a cílů klienta, jsou-li v souladu s posláním a cíli naší služby

 NAŠE VÝCHODISKA


Podrobnější informace k poskytování služeb programu Ambulantní služby Progressive

V programu Ambulantních služeb Progressive se snažíme o cílenou individuální práci s indikovanými klienty. Doprovázíme je v různých oblastech jejich životů. Cílem programu je zkompetentňování klientů, jejich větší samostatnost a případné vystoupení klientů z chronicity.

Ambulantní služby Progressive jsou vhodné pro klienty:

 • dlouhodobě neprofitující v standardním léčebném systému
 • mající za sebou několik pokusů o léčbu
 • potýkající se souběžně s více problémy v různých oblastech svého života
 • s duální diagnózou

Účast v programu Ambulantních služeb Progressive je pro klienty zdarma

 • bezplatnost – veškeré služby jsou poskytovány bezplatně
 • dostupnost – snažíme se, aby naše služby byly dostupné, když je klienti potřebují, plán péče vypracováváme s každým klientem individuálně
 • dobrovolnost – klient má právo se rozhodnout, zda a za jakých podmínek bude naše služby využívat
 • individuální přístup – respektujeme individuální potřeby a zakázky klientů

 KDO NÁS PORPORUJE


Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost. Od 1.2.2021 mají naší klienti možnost čerpat psychiatrické služby díky spolupráci s Cepsymed, s.r.o. v rámci společného projektu Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné reg. č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217

 TÝM AMBULANTNÍCH SLUŽEB PROGRESSIVE


Podívejte se, s kým můžete spolupracovat.

Mgr. Miroslav Giljan
Vedoucí služby
miroslav.giljan@progressive-os.cz
722 800 519

Bc. Simona Smetanová – příjem nových klientů
Case managerka, adiktoložka
simona.smetanova@progressive-os.cz
728 414 312

Bc. Kristina Chudomelová
Case managerka, sociální pracovnice
kristina.chudomelova@progressive-os.cz
725 773 998

Externí pracovníci:
Vítek Kuntoš
Case manager, pracovník Kontaktního centra STAGE 5
vitezslav.kuntos@progressive-os.cz
723 120 486

František Knuth
Case manager, pracovník Kontaktního centra STAGE 5
frantisek.knuth@progressive-os.cz
722 917 754

Další odborní spolupracovníci: 
Mgr. Simona Poláková
Bc. Nikola Gážová

 

 

 KDE NÁS NAJDETE


Podívejte se do mapy, kde nás najdete.

Case management kancelář

Hálkova 1,  Praha 2