Poradenská linka STAGE 5: 605 319 926

 

Ambulantní služby Progressive

Hálkova 1,  Praha 2  

miroslav.giljan@progressive-os.cz 

Po – Pá: 9:00 – 17:00 

Práce s klienty probíhá zpravidla terénní formou

Na úvodní konzultaci je potřeba se objednat

 

Kontakt pro příjem klientů do programu:

Bc. Simona Smetanová

simona.smetanova@progressive-os.cz  

728 414 312   

 CO NABÍZÍME


 

V rámci programu Ambulantních služeb Progressive pracujeme s klienty zejména formou case managementu. Klientům nabízíme intenzivní doprovázení zaměřené na jejich individuální potřeby v sociální, zdravotní i adiktologické oblasti. Úkolem case managera je poskytovat oporu pro klienty bez ohledu na to, v jaké fázi užívání drog se nachází. Pracovníci se pohybují primárně v přirozeném prostředí klientů, jednou ze základních funkcí programu je propojování a síťování možností dalších zdravotních, sociálních, případně terapeutických zařízení za účelem zlepšování kvality života klientů. Účast v programu nabízíme jak aktivním uživatelům návykových látek, tak klientům v substituční léčbě, nebo abstinujícím klientům.

Základní poskytované služby:

 • propojení klienta s dalšími vhodnými službami
 • asistence a doprovody na úřady a do institucí, pomoc při vyřizování praktických záležitostí (bydlení, zdravotní péče, úřady a jiné)
 • odborné poradenství, práci s motivací
 • pomoc při nacházení „zdravého“ způsobu trávení volného času
 • setkávání s klientem jak v našem zařízení, tak i v jiném prostředí
 • zaměření se na celou klientovu životní situaci, nikoli pouze na problematiku užívání návykových látek
 • prosazování zájmů a cílů klienta, které jsou v souladu s posláním a cíli naší služby

 NAŠE VÝCHODISKA


Podrobnější informace k poskytování služeb programu Ambulantní služby Progressive

V programu Ambulantních služeb Progressive se snažíme o cílenou individuální práci s indikovanými klienty. Doprovázíme je v různých oblastech jejich životů. Cílem programu je zkompetentňování klientů, jejich větší samostatnost a případné vystoupení klientů z chronicity.

Ambulantní služby Progressive jsou vhodné pro klienty:

 • dlouhodobě neprofitující v standardním léčebném systému
 • mající za sebou několik pokusů o léčbu
 • potýkající se souběžně s více problémy v různých oblastech svého života
 • s duální diagnózou

Účast v programu Ambulantních služeb Progressive je pro klienty zdarma

 • bezplatnost – veškeré služby jsou poskytovány bezplatně
 • dostupnost – snažíme se, aby naše služby byly dostupné, když je klienti potřebují, plán péče vypracováváme s každým klientem individuálně
 • dobrovolnost – klient má právo se rozhodnout, zda a za jakých podmínek bude naše služby využívat
 • individuální přístup – respektujeme individuální potřeby a zakázky klientů

 KDO NÁS PORPORUJE


V naší činnosti nás podporuje AVAST NADAČNÍ FOND.

Avast - Nadační fond logo

 TÝM AMBULANTNÍCH SLUŽEB PROGRESSIVE


Podívejte se, s kým můžete spolupracovat.

Mgr. Miroslav Giljan
Vedoucí služby
miroslav.giljan@progressive-os.cz
722 800 519

Bc. Simona Smetanová – příjem nových klientů
Case managerka, adiktoložka
simona.smetanova@progressive-os.cz
728 414 312

Bc. Kristina Chudomelová
Case managerka, sociální pracovnice
kristina.chudomelova@progressive-os.cz
725 773 998

Externí pracovníci:
Vítek Kuntoš
Case manager, pracovník Kontaktního centra STAGE 5
vitezslav.kuntos@progressive-os.cz
723 120 486

František Knuth
Case manager, pracovník Kontaktního centra STAGE 5
frantisek.knuth@progressive-os.cz
722 917 754

Další odborní spolupracovníci: 
Mgr. Simona Poláková
Bc. Nikola Gážová

 

 

 KDE NÁS NAJDETE


Podívejte se do mapy, kde nás najdete.

Case management kancelář

Hálkova 1,  Praha 2