Poradenská linka STAGE 5: 605 319 926

Pomáháme již od roku 2003

 

Posláním PROGRESSIVE o. p.s. je poskytovat kvalitní a odborné služby osobám ohroženým užíváním návykových látek formou specifických a inovativních programů v oblasti harm reduction. V rámci péče o děti a mladistvé jde o odborné služby v oblasti diagnostiky, metodické podpory a poradenství.

HistorieVýroční zprávy

Kariéra

Chcete se stát součástí našeho týmu? Volné pracovní poziceMožnosti stáží

Registrace, certifikace, kvalita služeb

Kontaktní centrum a Terénní program je registrovanou sociální službou dle zákona 108/2006 Sb. a dále je i držitelem certifikátu odborné způsobilosti pro poskytování  těchto služeb, vydaného Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Kvalitu služeb dále prověřujeme pomocí Rozvojového auditu České asociace streetwork.

Video příběhy

Příběhy, kterých jsme součástí.

Náš tým se skládá z mnoha profesí

Adiktolog

Adiktolog je odborníkem na závislosti.

Odbornost adiktologa je možné získat studiem oboru Adiktologie na 1.Lékařské fakultě UK v Praze, případně formou uznání kvalifikace.

Pracovník v sociálních službách

Pracovník v sociálních službách vykonává základní výkony programu. Některé výkony musí vykonávat pod dohledem sociálního pracovníka.

Pro kvalifikaci PSS je třeba především absolvovat akreditovaný kvalifikační kurz a to do 18 měsíců po zahájení pracovní činnosti.

Popis pracovních činností i kvalifikačních požadavků definuje, stejně jako u sociálního pracovníka, Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb. – § 116

Psycholog

Psycholog u nás pracuje především v rámci poradenství. Ať už s dětmi, uživateli drog, tak i rodiči.

Sociální pracovník

Sociální pracovník pomáhá klientům překonat nepříznivé sociální situace.

Odbornost sociálního pracovníka je možné získat v oboru sociální práce na vyšší odborné škole či v rámci vysokoškolského studia v programech zaměřených na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku.

Podmínky pro kvalifikaci sociálního pracovníka definuje Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb. § 110

Zdravotní sestra

Zdravotní sestra u nás najde uplatnění především v zdravotních úkonech.

Administrativní pracovník

Bez administrativních pracovníků by to nešlo. Tito neviditelní pracovníci mají na starosti bezpočet různých papírů a výkazů.

Kde nás najdete?


Všechny naše pracoviště najdete v Praze!

Žitná 51

– VEDENÍ ORGANIZACE
NO BIOHAZARD
PARTYHARMreduction
CROSSOVER
NONSTOP 24

  284 811 328

Mahenova 4

STAGE 5
FIXPOINT detašované pracoviště na Janáčkově nábřeží 43, Praha 5

PO, ST, ČT, PÁ 10 – 18 h.
ÚT 13 – 18 h.

  257 217 871

Kancelář organizace - Progressive o.p.s

Žitná 51

– VEDENÍ ORGANZACE
– NO BIOHAZARD
– FIXPOINT
– CROSSOVER
– NONSTOP 24

  284 811 328

Kontaktní centrum STAGE 5

Mahenova 4

PO, ST, ČT, PÁ 10 – 18 h.
ÚT 13 – 18 h.

  257 217 871