Možnosti stáží

PROGRESSIVE o.p.s. nabízí krátkodobé a dlouhodobé stáže, které jsou určeny zástupcům organizací a studentům pomáhajících profesí, jednotlivcům z oblasti ochrany veřejného zdraví apod.

Stáž máte možnost absolvovat v těchto programech:

NO BIOHAZARD – terénní program pro uživatele nealkoholových drog v hlavním městě Praze.

Kontaktní osobou pro stážisty v rámci programu NO BIOHAZARD je Filip Tichý,Dis, kterého můžete kontaktovat i v otázkách výzkumů na emailu filip.tichy@progressive-ops.cz.

STAGE 5 – kontaktní a poradenské centrum závislostí v hlavním městě Praze.

Kontaktní osobou pro stážisty v rámci programu STAGE 5 je Mgr. Adéla Šálená na emailu adela.salena@progressive-ops.cz Jedná se certifikované služby (certifikace odborné způsobilosti RVKPP). Progressive o.p.s. je registrovaným poskytovatelem služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a obě služby jsou oficiálním odborným pracovištěm 1. LF UK (spolupráce s Klinikou adiktologie při psychiatrické klinice 1. LF a VFN UK v Praze).

Délka krátkodobé stáže je podle daného programu 5 – 7 dní.

Cena krátkodobých stáží v programech PROGRESSIVE o.p.s. je jednotná a činí 1200 Kč.

Dlouhodobé stáže jsou poskytovány pouze absolventům krátkodobé stáže a podléhají novému rozhodnutí pracovníků o prodloužení krátkodobé stáže na dlouhodobou. Dlouhodobá stáž je bez poplatků.